การรับประกัน

เงื่อนไขของสินค้าที่ส่งเคลม

1. สินค้าต้องไม่แตก หัก บิ่น ไหม้ หรือไม่อยู่ในสภาพปกติ

2. สติกเกอร์รับประกันต้องอยู่ในสภาพปกติ

สถานที่เคลมสินค้า

1. เคลมได้โดยตรงผ่านทางหน้าร้านที่พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ชั้น 3 ห้อง 376-379 หน้าบันไดเลื่อน

2. ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่
ตู้ ปณ.58 ปณฝ.ประตูน้ำ กรุงเทพ 10409

3. เขียนอาการ/ปัญหา พร้อมเบอร์ติดต่อกลับให้ชัดเจน

4. กรุณาบรรจุใส่กล่องให้แข็งแรงและมั่นใจว่าจะไม่แตกหักระหว่างขนส่ง

ค่าใช้จ่ายในการเคลม

1. กรณีซื้อไม่เกิน 3 เดือน จัดส่งคืนแบบลงทะเบียน ฟรี

2. กรณีซื้อเกิน 3 เดือน คิดค่าจัดส่งคืนแบบ EMS 50 บาท

หมายเหตุ

การรับประกัน(warranty) คือการเปลี่ยน/ซ่อมสินค้าให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดอายุประกันตามเงื่อนไขการเคลมสินค้า
การรับประกัน(warranty) ไม่ใช่การรับประกันความพอใจ นำสินค้าไปใช้งานอะไร คาดหวังว่าจะได้อะไรจากเงินที่จ่าย โปรดโทรปรึกษาเราก่อนซื้อ
ระยะเวลาการเคลมสินค้า 1 - 7 วัน(ไม่รวมวันหยุด) , กรณีสินค้าประกันศูนย์ระยะเวลาตามมาตรฐานของแต่ละศูนย์
กรณีสินค้าเลิกจำหน่ายหรือไม่สามารถซ่อมได้ บริษัทจะจัดหาสินค้าทดแทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าเปลี่ยนให้