คู่มือการตั้งค่า ZTE MF821 สำหรับ AIS, DTAC, TRUE H, TOT

2732 จำนวนผู้เข้าชม  |  คู่มือการใช้งาน

คู่มือการตั้งค่า ZTE MF821 สำหรับ AIS, DTAC, TRUE H, TOT

คู่มือการตั้งค่า ZTE MF821 สำหรับ AIS, DTAC, TRUE H, TOT
1. เปิดโปรแกรม SPEED 4G และเริ่มตั้งค่า คลิก Menu2. เข้าสู่เมนูตั้งค่า Config

คลิก Setting
คลิก Dial
คลิก Manage Config3. สร้าง Config คลิก New4. กรอกค่า Config จากนั้นคลิก Save

ซิม TOT ใส่ค่า Config Name = TOT, APN = internet, Dial Number = *99#
ซิม DTAC ใส่ค่า Config Name = DTAC, APN = www.dtac.co.th, Dial Number = *99#
ซิม TRUE ใส่ค่า Config Name = TRUE, APN = internet, Dial Number = *99#
ซิม AIS ใส่ค่า Config Name = AIS, APN = internet, Dial Number = *99#
ซิม MY ใส่ค่า Config Name = MY, APN = internet, Dial Number = *99#5. คลิก Back6. เลือก Config ที่เราสร้างขึ้นมา จากนั้นคลิก Apply7. เมื่อต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ต ให้คลิก Connect